خانه 2018 سپتامبر

بایگانی ماهانه: سپتامبر 2018

سبنا

ثبت اطلاعات اعضای رسمی انجمن آلوپسی در سامانه سبنا

سامانه سبنا برای ثبت الکترونیکی پرونده بیماران نادر در سراسر کشور توسط بنیاد بیماری های نادر ایران راه اندازی شد. بنیاد بیماری های نادر ایران...
مریم آیرملو

در مورد اسکالپ بیشتر بدانید

میکرواسکالپ یک رشته جدید در حوزه زیبایی محسوب میشود و راه حلیست برای افرادی که از کم مویی و طاسی رنج می‌برند. این روش...