درباره ما

انجمن آلوپسی ایران

انجمن آلوپسی ایران

انجمن حمایت از بیماران آلوپسی آره آتا زمینه ای برای کمک و حمایت های روان شناختی و اجتماعی افراد مبتلا به این عارضه فراهم آورده است.ماهیت این حمایت ها مبتنی بر حل و فضل تعارضات درونی ، افزایش مهارت های پذیرش( در مورد عوارض و علایم عارضه آلوپسی) و عزت نفس ، افزایش امید و مثبت نگری ، اصلاح نگرش های ناکارآمدنسبت به تصویر تن و …. است.
تعدادی از اهداف این انجمن شامل موارد زیر می باشد:
– بازگرداندن مبتلایان به عارضه آلوپسی آره آتا به صحنه زندگی اجتماعی
– حفظ آنان در این صحنه
– کمک به کاهش آلام روحی و روانی آنان و خانواده هایشان
– افزایش سطح آگاهی های جامعه بای برخورد صحیح تر با این مساله
– کمک به کاهش صدمات ناشی از عوارض درمانی به کمک گردآوری تجارب مبتلایان می باشد.
انجمن حمایت از بیماران آلوپسی آره آتا پس از سال ها تلاش و ممارست سر انجام در تاریخ ۲۲/۱۰/۹۲ رسما تاسیس

انجمن حمایت از بیماران آلوپسی آره آتا

دکمه بازگشت به بالا