الوپسی
رکسولیتینیب - آلوپسی

دکتر پروین منصوری- قرص رکسولیتینیب برای آلوپسی

دکتر پروین منصوری- قرص رکسولیتینیب سخنرانی دکتر پروین منصوری در دومین همایش علمی تخصصی آلوپسی آره آتا که در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ توسط انجمن حمایت از بیماران آلوپسی آره آتا برگزار شد بخشی از سخنرانی ایشان در مورد قرص رکسولیتینیب برای درمان آلوپسی