هیات مدیره


انجمن حمایت از بیماران آلوپسی آره آتا


 

اعضای اصلی هیات مدیره

جناب آقای مصطفی محقق

سرکار خانم پانته آ کریمی

سرکار خانم حمیده حسین پور

جناب آقای مرتضی پوروحیدی

جناب آقای حامد اصغری

اعضای علی البدل هیات مدیره

سرکار خانم زکیه رنجی

سرکار خانم راضیه حاتمی

بازرسین اصلی و علی البدل

سرکار خانم الهه صدرا

سرکار خانم سمیه فراهانی


دکمه بازگشت به بالا