خانه 2017 نوامبر

بایگانی ماهانه: نوامبر 2017

وراثت و آلوپسی

نقش وراثت و ژنتیک در آلوپسی (آلوپشیا آرتا)

من با خانمی به جهت ازدواج اشنا شدم، هم اکنون متوجه شدم ایشان دارای بیماری نقص سیستم ایمنی هستند، که به تبع آن دچار...