خانه 2017 دسامبر

بایگانی ماهانه: دسامبر 2017

توفاسیتینیب

جدیدترین مطالعات در مورد قرص زلجانز (Tofacitinib)

مهار کننده های JAK یک خانواده امیدوار کننده از داروها برای درمان آلوپسی آره آتا هستند. مانند بسیاری از درمان های بیولوژیک که برای...